caboched ایران تبریز تراکتور استقلال

caboched: ایران تبریز تراکتور استقلال تراکتور سیاه جامگان تراکتورسازی فولاد خوزستان

گت بلاگز اخبار پزشکی تخمک های انسانی در محیط آزمایشگاه پرورش یافت ، گام بلند جهت درمان نازایی

گروهی از دانشمندان انگلیسی و آمریکایی توانسته اند جهت نخستین بار با موفقیت تخمک های انسانی را در محیط آزمایشگاه از نخستین مراحل در بافت تخمدان تا بلوغ کامل رشد

تخمک های انسانی در محیط آزمایشگاه پرورش یافت ، گام بلند جهت درمان نازایی

گام بلند جهت درمان نازایی/ تخمک های انسانی در محیط آزمایشگاه پرورش یافت

عبارات مهم : پزشکی

گروهی از دانشمندان انگلیسی و آمریکایی توانسته اند جهت نخستین بار با موفقیت تخمک های انسانی را در محیط آزمایشگاه از نخستین مراحل در بافت تخمدان تا بلوغ کامل رشد دهند. این موفقیت دانشمندان گامی مهم علمی است که پیش از این در مورد موش ها انجام شده است بود.

به گزارش ایرنا ؛ روز جمعه خبرگزاری رویترز، این یافته می تواند به درمان های نازایی تازه و پیشرفت معالجات در این زمینه کمک کند.

دانشمندان در مطالعات گذشته تخمک های موش را در آزمایشگاه تا مرحله ای رشد داده بودند که به تولید فرزند موش های تازه منجر شده است بود و تخمک های انسانی بالغ را بعد از مراحل اولیه لقاح توسعه داده بودند. ولی آخرین گام دانشمندان در این مطالعه که نتیجه های آن روز جمعه در نشریه بازتولید مولکول های انسانی – Molecular Human Reproduction – منتشر شد، دو مرکز تحقیقات بیمارستانی ادینبورو اسکاتلند و مرکز نازایی نیویورک آمریکا به وقوع پیوسته که نخستین تخمک های انسانی خارج از بدن انسان از نخستین مرحله تا بلوغ کامل رشد می کنند.

تخمک های انسانی در محیط آزمایشگاه پرورش یافت ، گام بلند جهت درمان نازایی

ولین تلفر یکی از محققان سرپرست این مطالعه گفت: توانایی توسعه تخمک های انسانی به صورت تمام و کمال در آزمایشگاه می تواند حوزه عمل درمان های باروری در دسترس را بزرگ تر کند.

با آنکه این اقدام دستاورد مهمی به شمار می آید، کارشناسان مستقل با تقدیر از این امر معتقدند هنوز به آزمایش های بیشتری نیاز است تا تخمک های انسانی قابل تولید در محیط آزمایشگاه جهت زایایی با اسپرم باشند.

گروهی از دانشمندان انگلیسی و آمریکایی توانسته اند جهت نخستین بار با موفقیت تخمک های انسانی را در محیط آزمایشگاه از نخستین مراحل در بافت تخمدان تا بلوغ کامل رشد

دارن گریفین استاد ژنتیک در دانشگاه کنت انگلیس با تحسین برانگیز دانستن این دستاورد از نظر فنی می گوید: اگر این اقدام از نظر پزشکی بی ضرر باشد، می تواند در آینده نزدیک به بیماران مبتلا به سرطان کمک کند. هم وقت با شیمی درمانی قدرت زایایی خود را حفظ کنند، درمان های نازایی را اصلاح بخشد و فهم دانشمندان را از بیولوژی نخستین مراحل زندگی انسانی زیاد کردن دهد.

واژه های کلیدی: پزشکی | دانشمندان | آزمایشگاه | شیمی درمانی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs